• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vytvoření Centra sdílených služeb Zlín Net
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0018261

Nové centrum sdílených služeb zajistí svým klientům snižování provozních nákladů a optimalizaci investic a umožní dostatečně pružně aplikovat požadavky trhu pro zachování konkurenceschopnosti. Stále více firem řeší tuto situaci právě využíváním nabídky center sdílených služeb, čímž optimalizují nejenom oblast správy informačních technologií a účetnictví, ale také například nákup, řízení lidských zdrojů a další oblasti. Realizace projektu povede nejenom k rozvoji nejenom u klientů žadatele, ale skrze podporu vnitropodnikových činností k celkovému rozvoji podnikatelské sféry v celém regionu. Zlín Net bude poskytovat nový typ služeb, což zajistí další zdroj příjmů a následnému zvýšení obratu a další expanzi společnosti jak oborově tak také geograficky.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudovat moderní centrum sdílených služeb (CSS), které bude zajišťovat komplexní služby v oblasti outsourcingu správy informačních systémů, správy datových sítí a účetních služeb.

Stav projektu: probíhá
Vedoucí projektu: ing. Vlastimil Březík, ředitel společnosti Zlín Net, a.s., tel. 577 664 104


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


e-max.it: your social media marketing partner