• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_260/0023560

V rámci předkládaného projektu dojde k rozšíření moderní infrastruktury za účelem poskytnutí vysokorychlostního internetu do tzv. bílých míst. Společnost Zlín Net má dlouholeté zkušenosti s budováním optické sítě a rozšíření pokrývaného území naváže na firemní strategii a umožní upevnit společnosti postavení trhu. Žadatel naváže na již vybudovanou metropolitní síť v městě Zlíně a Otrokovicích a rozšíří pokrytí optickou sítí ve zvolených základních sídelních jednotkách (dále ZSJ) v rámci intervenční oblasti 41 – Vyškov – Kroměříž - Holešov. Realizací projektu dojde k pokrytí 9 z celkových 62 základních sídelních jednotek ve zvolené intervenční oblasti 41. V rámci 9 zvolených ZSJ dojde k pokrytí 943 obytných adresních míst (dále OBAM) z celkového počtu 5342. Pokrytím je myšleno dovedení alespoň jedné přípojky do daného OBAM, realizací projektu vznikne celkem 1033 disponibilních přípojek. Přístup k vysokorychlostnímu internetu a službám elektronických komunikací pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost ve venkovském prostoru, internetové připojení usnadní rozvoj podnikání a přístup ke službám státu. V rámci trendu zvyšování všeobecného komfortu a životní úrovně zlepší vybudování moderní infrastruktury a poskytnutí vysokorychlostního internetu životní a ekonomické podmínky pro místní obyvatelstvo a podniky.

Cíl projektu:
Cílem projektu je pokrytí 9 z celkových 62 ZSJ v rámci intervenční oblasti 41 – Vyškov – Kroměříž – Holešov. Realizací projektu dojde pokrytí optickou sítí celkem 943 obydlených bílých adresních míst pomocí 1033 disponibilních přípojek. Domácnosti tak budou mít přístup k vysokorychlostnímu internetu o rychlosti 500 mbit/s v sestupném směru a 100 mbit/s ve vzestupném směru.

Stav projektu: probíhá
Vedoucí projektu: ing. Vlastimil Březík, ředitel společnosti Zlín Net, a.s., tel. 577 664 104


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


e-max.it: your social media marketing partner