• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.Naše společnost úspěšně dokončila výstavbu optické sítě pro jednotky integrovaného záchranného systému ve Zlíně. Projekt "Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému" řeší problematiku nutné jednotné komunikační infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS (HZS, PČR, ZZS) v jednotlivých krajích, s ohledem na bezpečnost, kvalitu, konektivitu a jejich redundanci a kapacitní požadavky.