• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
  • zlinnet@zlinnet.cz
  • +420 576 771 801
  • Společnost Zlín Net, a.s.

    Ryze česká společnost se zaměřením na poskytování pronájmu optických vláken, datových okruhů a v neposlední řadě také internetu a hlasových služeb.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vytvoření Centra sdílených služeb Zlín Net
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0018261

Záměrem projektu je vytvořit moderní centrum sdílených služeb, které bude přebírat řízení, provoz a administraci určitých činností od zákazníků, pro něž výkon těchto činností (tj. vnitropodnikových funkcí) není hlavním předmětem podnikání. Centrum sdílených služeb naváže na devítiletou tradici společnosti v poskytování datových a jiných služeb svým zákazníkům. Loňského roku jsme úspěšně dokončili projekt na vybudování nového datacentra v Otrokovicích a tím v současnosti poskytujeme veškeré datové a hlasové služby, služby datového centra, výstavbu optických sítí, a nově také zajistíme služby typu:
1) správa a rozvoj firemních informačních systémů (ERP, CRM, DMS, MES, BI, MIS apod.)
2) správa datových sítí
3) účetní služby

Byla také navázána strategická spolupráce se společností TC servis, s.r.o. , která širokému okruhu svých stálých zákazníků zajišťuje implementaci podnikových informačních systémů. Tato společnost však nedisponuje vlastním datovým centrem a rovněž nemá kapacity na navazující služby správy a rozvoje těchto informačních systémů. Nově vybudované Centrum sdílených služeb společnosti Zlín Net tedy převezme správu těchto IS implementovaných firmou TC servis, s.r.o.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudovat centrum sdílených služeb poskytující služby v oblasti outsourcingu ICTa souvisejícíh oblastí. Vytvořením nových pracovních míst dosáhnout významného rozšíření týmu zajišťujícího poskytování služeb zákazníkům a rozšířit poskytované služby o cloudové služby trojího typu: správa IS, správa datových sítí, účetnictví. Jedná se také o rozšíření stávajících aktivit a vstup na nové trhy a získání nových zákazníků na těchto trzích.

Stav projektu: probíhá
Vedoucí projektu: ing. Vlastimil Březík, ředitel společnosti Zlín Net, a.s., tel. 577 664 104


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


e-max.it: your social media marketing partner