• Zlín Net, a.s. • Nad Stráněmi 5656 • 760 05 Zlín
 • zlinnet@zlinnet.cz
 • +420 576 771 801
 • Pronájem datových okruhů

  V rámci metropolitní optické sítě nabízí společnost Zlín Net pronájem digitálních okruhů za účelem provozu páteřní sítě, propojení lokalit nebo realizace přístupových bodů.

Společnost Zlín Net poskytuje ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně moderní datové centrum určené především pro firmy a telekomunikační operátory. Datové centrum se nachází v budově Vědeckotechnického parku Informačních a komunikačních technologiích na Jižních Svazích ve Zlíně. Datové centrum bylo vybudováno v roce 2012 a je vybaveno nejmodernějším elektronickým bezpečnostním zařízením, protipožárním systémem , záložními zdroji energie a klimatizací. Veškeré zařízení je dimenzováno tak, aby dokázalo splnit i ty nejnáročnější požadavky. Společnost Zlín Net je tak připravena poskytnout svým partnerům a zákazníkům kvalitní a bezpečné zázemí pro umístění jejich serverových zařízení.

Napájení datacentra

 • racková skříň má dva nezávislé napájecí okruhy, které v okamžiku výpadku el. energie z rozvodné sítě jsou bez výpadku napájeny z UPS a následně z motorgenerátoru
 • záložní zdroje UPS o výkonu 60 a 30 kVA
 • motorgenerátor CTM SP 245, 275 kVA

 • Chlazení datacentra
 • ke správnému proudění vzduchu v datacentru je vybudována studená a teplá ulička
 • kompresorové chlazení s několika nezávislými chladicími okruhy, vše v zapojení minimálně N+1
 • teplota je permanentně monitorována pomocí teplotních čidel, které jsou napojeny na centrální monitorovací systém

 • Zabezpečení datacentra
 • datové centrum je umístěno mimo záplavové oblasti
 • vstup do datacentra je zajištěn čipovou kartou a bezpečnostním kódem
 • prostor datacentra je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem
 • datacentrum je zabezpečeno EZS, má vlastní okruh EPS se samozhášecím zařízením, které je naplněno hasební látkou 3M Novec 1230.
 • e-max.it: your social media marketing partner